Małopolska w sieci ERRIN


Współczesna gospodarka funkcjonuje na zasadzie wzajemnych powiązań pomiędzy podmiotami, a ich efektywność uzależniona jest od uzyskania przewagi konkurencyjnej nad pozostałymi partnerami gospodarczymi. Wśród wielu form możliwości jej uzyskania jest tworzenie lub unowocześnianie procesów produkcji lub usług, w czym pomocne jest nawiązywanie partnerstw z podmiotami z kraju i zagranicy oraz wykorzystywanie dobrych praktyk. Te narzędzia stosują już z sukcesem małopolskie firmy i instytucje, a wspiera je w tym zakresie samorząd regionu, który nieustannie podejmuje działania przybliżające Województwo Małopolskie do europejskiej innowacyjnej czołówki. Duże znaczenie w tym zakresie ma przynależność regionu do międzynarodowych sieci współpracy, czego doskonałym przykładem jest sieć ERRIN – Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji.

ERRIN jest prężną organizacją z siedzibą w Brukseli, która od 2001 r. zajmuje się tematyką badań i innowacji. Sieć zrzesza ponad 125 podmiotów z Europy, a wśród nich od 2013 r. znajduje się także Województwo Małopolskie. Przynależność do sieci zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu polityk i programów UE, wymianę dobrych praktyk i informacji, wspólne kształtowanie polityk europejskich, a przede wszystkim tworzenie partnerstw projektowych podmiotów z różnych krajów.

Podmioty tworzące ERRIN współpracują ze sobą w ramach tzw. Grup Roboczych, które koncentrują się na wybranych obszarach tematycznych. Obecnie funkcjonuje 13 takich grup, dzięki czemu sieć monitoruje i oddziałuje na szerokie spektrum zagadnień. Są to: innowacje i inwestycje; polityka (tworzenie i opiniowanie regulacji prawnych); nauka i edukacja dla społeczeństwa; inteligentne specjalizacje; energia i zmiany klimatyczne; inteligentne miasta; transport; bioekonomia; gospodarka morska; zdrowie; ICT; dziedzictwo kulturowe i turystyka oraz dizajn i kreatywność.

Jednym z głównych obszarów działalności ERRIN jest umożliwianie członkom sieci poszukiwania partnerów do projektów oraz przystępowania do projektów reallizowanych przez innych członków. Jest to wielka korzyść dla regionalnych podmiotów (firm, instytucji, uczelni), szczególnie w chwili obecnej tzn. kiedy Komisja Europejska ogłosiła program Horyzont Europa – największy z dotychczasowych programów ramowych badań i innowacji UE, następca kończącego się właśnie programu Horyzont 2020.

Program ten, to ogromna szansa dla rozwoju polskiej i małopolskiej nauki, innowacyjności, a tym samym także gospodarki. W kolejnych siedmiu latach, do 2027 roku, do dyspozycji naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli innych sektorów będzie aż 95,5 mld euro. Horyzont Europa daje możliwość regionom i państwom członkowskim UE uzyskania dostępu do najnowszych trendów technologicznych oraz przystąpienia do globalnego łańcucha wymiany doświadczeń i innowacji, które są odpowiedzią na aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze Polski i całej Europy.

Podstawową zaletą programu Horyzont Europa jest realizacja projektów w konsorcjach międzynarodowych, co z kolei stwarza wyjątkową szansę na nawiązanie stałej współpracy z partnerami z zagranicy i uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki zaangażowaniu w najbardziej innowacyjne inicjatywy w Europie.

W celu skorzystania z tej wyjątkowej szansy, nie wystarczy znalezienie odpowiedniego konkursu. Potrzebne jest również znalezienie partnerów z kilku krajów, z którymi można będzie zrealizować projekt. I tu właśnie z pomocą przychodzi ERRIN.

Małopolscy przedsiębiorcy, instytucje czy uczelnie, poprzez Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli, które koordynuje członkostwo regionu w sieci ERRIN, mają możliwość przystąpienia do partnerstwa czy nawiązania kontaktów z podmiotami z 22 krajów, które są reprezentowane w sieci.

Ponadto, sieć ERRIN również realizuje projekty europejskie, wspólnie ze swoimi członkami, a przede wszystkim na ich korzyść. Tylko w 2021 r. rozpoczęło się pięć nowych projektów w obszarach zgodnych z priorytetami UE: transformacja energetyczna, mobilność, nowoczesne technologie w kulturze i turystyce.

W oparciu o zasadę uczenia się od siebie, wszyscy członkowie sieci uzyskują dostęp do najnowszych polityk, przepisów i regulacji z danej dziedziny, wyników i wniosków wyciągniętych z przeprowadzanych w ramach projektów działań i eksperymentów oraz wypracowanych skutecznych i uniwersalnych rozwiązań i metod działania, które będą mogły być zastosowane w różnych regionach. Często do udziału w projektach zapraszane są także nowe podmioty. Dzięki temu kolejni uczestnicy mogą wymieniać się wiedzą, korzystać z doświadczeń innych oraz wypracować nowe rozwiązania dla regionu.

Pełna informacja o sieci ERRIN oraz realizowanych projektach znajduje się na stronie internetowej www.errin.eu. Natomiast w celu skorzystania z usług sieci należy skontaktować się z Przedstawicielstwem Województwa Małopolskiego w Brukseli.

Komentarze są wyłączone.