Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Radą Naukową ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski oraz Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa


Podczas CYBERSEC CEE Regions&Cities w Krynicy-Zdroju doszło do spotkania Rady Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski z Prezydentem Andrzejem Dudą przy współudziale Instytutu Kościuszki (organizatora konferencji) oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, Witolda Kozłowskiego.  Prezydent spotkał się ponadto z #CyberMadeInPoland, czyli Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa.

Rada Naukowa została powołana jeszcze przed konferencją Cybersec i składa się z przedstawicieli czternastu małopolskich Uczelni Wyższych oraz Marszałka Witolda Kozłowskiego. Rada Naukowa opiniowała program konferencji CYBERSEC w Krynicy-Zdroju oraz jej przedstawiciele brali udział w dyskusjach podczas wydarzenia.

Podczas spotkania z Prezydentem RP Andrzejem Dudą przedstawiciel Rady Naukowej, dr hab. Stanisław Mazur opowiedział Prezydentowi o inicjatywie. Pierwszy raz w historii udało się połączyć wszystkie małopolskie uczelnie w ramach jednej inicjatywy i podjąć wspólne kroki m.in. w zakresie kształcenia ukierunkowanego na cyberbezpieczeństwo – opowiedział dr hab. Stanisław Mazur. Chcemy wspólnie wdrożyć Regionalny Program Budowania Kompetencji Cyfrowych w ramach infrastruktury naukowej wszystkich zaangażowanych ośrodków – dodał.

To dla nas ważne, że udało się zbudować inicjatywę łączącą całe regionalne środowisko naukowe. Chcemy rozwijać tą inicjatywę wspólnie z Instytutem Kościuszki, organizatorem CYBERSEC CEE Regions&Cities oraz w kolejnych krokach zapraszać następne organizacje, instytucje oraz sektor prywatny – podsumował Marszałek Witold Kozłowski.

Prezydent RP Andrzej Duda z podziękował za inicjatywę i wyraził chęć jej wsparcia.  Województwo Małopolskie już teraz jest regionem, który rozwija dynamicznie inicjatywy związane z sektorem IT, cyberbezpieczeństwem i kształceniem w tych kierunkach. Jest też miejscem wielu inwestycji w tych obszarach także prywatnego biznesu, ale i centrum rozwoju start-upów – mówił Prezydent Andrzej Duda. Ze swojej strony deklaruję pełne wsparcie tej inicjatywy i zaangażowanie Urzędu w kolejnych etapach jej realizacji – dodał.

Na spotkaniu podsumowano także konferencję, która dziś kończy się w Krynicy-Zdroju. Wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali, że zgodnie z oczekiwaniami m.in. Ministra Janusza Cieszyńskiego, o czym mówił podczas swojego wystąpienia, po konferencji zostanie stworzony raport, który będzie podstawą do wdrożenia kolejnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przez administrację państwową. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, iż będzie bacznie przyglądać się procesowi, któremu zadeklarował pełne wsparcie.

#CyberMadeInPoland na spotkaniu z Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa

Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się ponadto z firmami zrzeszonymi w Polskim Klastrze Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland. Podczas spotkania przedstawiciele Klastra opowiadali o inicjatywach biznesowych, rozwoju start-upów i całego sektora w Polsce.

Mamy w obszarze nowych technologii kompetentne, wyedukowane kadry. Moim marzeniem jest, żeby technologia była naszym towarem eksportowym. Chciałbym, by polskie firmy nie musiały szukać ekspertów w tym obszarze poza granicami kraju. Niech będzie odwrotnie, to nasze innowacyjne rozwiązania mogą zdobyć międzynarodową popularność – powiedział podczas spotkania Prezydent RP Andrzej Duda. Cyberbezpieczeństwo to dziś bardzo istotny obszar z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. To ważne, żeby polskie firmy aktywnie działały w tej sferze – dodał, podsumowując spotkanie.

Komentarze są wyłączone.