Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń jest niezależną organizacją pozarządową, której celem jest działanie na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Realizowane jest to przez działalność w trzech głównych obszarach: uświadamiania o zagrożeniach teleinformatycznych, reagowania na przypadki naruszania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego.