Stowarzyszenie Top 500 Innovators

Stowarzyszenie Top 500 Innovators to multidyscyplinarna sieć wiedzy, kompetencji i doświadczeń zgromadzonych przez 500 ekspertów i osób decyzyjnych w nauce, administracji i biznesie oraz w ich sieciach na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych, w instytutach naukowych, centrach i ośrodkach transferu technologii oraz w firmach. Członkowie Stowarzyszenia to specjaliści z obszarów: nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, transferu technologii,wdrażaniu innowacji, inwestowaniu w innowacje.
Działalność Stowarzyszenia na styku nauki i biznesu obejmuje wspieranie rozwoju sektora B+R w Polsce, kształtowanie kadr przyszłości dla nauki i współpracy nauki z biznesem oraz promocję i popularyzację nauki w społeczeństwie.