Województwo małopolskie podczas cybersec cee regions & cities


Województwo Małopolskie jest Głównym Partnerem Instytucjonalnym najbliższego wydarzenia CYBERSEC. Podczas wrześniowej konferencji w Krynicy-Zdroju gościć będziemy m.in. Pana Marszałka Witolda Kozłowskiego, a także współorganizujemy cztery panele tematyczne

W latach 2005–2006 był Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego, natomiast w latach 1999-2018 pełnił funkcję Sekretarza Powiatu Nowosądeckiego. W 2018 był Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Podczas Cybersec CEE Regions & Cities wystąpi w kilku panelach dyskusyjnych, a także przemówi podczas otwarcia wydarzenia jako jeden z gospodarzy.

Marszałek weźmie udział jako gospodarz dyskusji w panelu „BUDOWANIE ZDOLNOŚCI CYBERBEZPIECZEŃSTWA SAMORZĄDÓW”, a także w jednym z poniżej przedstawionych paneli tematycznych „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”, którego współorganizatorem jest Województwo Małopolskie.

 

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD – CELE I WYZWANIA, JAK JE WŁĄCZYĆ DO REGIONALNEJ POLITYKI KLIMATYCZNEJ? | 2 września, godz. 10.00-11.00 | NOWY DOM ZDROJOWY

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska stanowią jedne z najważniejszych światowych wyzwań na początku XXI stulecia. Celem wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu jest przekształcenie UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Niemniej, realne wprowadzenie programu wiąże się z szeregiem wyzwań i modyfikacji dotychczasowych polityk. Podczas panelu eksperci przeanalizują kluczowe cele i wyznawania tego programu oraz przedstawią możliwe wizje jego wdrożenia.

 

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI – NARZĘDZIE DO ZŁAGODZENIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ | 2 września, godz. 16.00-16.45 | STARY DOM ZDROJOWY

Założeniem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wyartykułowanym przez Fransa Timmermansa jest okazanie solidarności z najbardziej dotkniętymi transformacją regionami w Europie, takimi jak regiony górnicze, aby Zielony Ład uzyskał powszechne poparcie i miał szansę się urzeczywistnić. Ze względu na strukturę gospodarczą Polska jest krajem, który przywiązuje szczególną uwagę do prawidłowej realizacji tego programu. Podczas panelu eksperci przeanalizują m.in. czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie realnym narzędziem wspomagającym takie kraje jak Polska?

 

MAŁOPOLSkA w XXI WIEKU. TECHNOLOGIE KOSMICZNE SZANSĄ NA SKOK ROZWOJOWY REGIONU | 2 września, 16.45-17.30 | STARY DOM ZDROJOWY

Małopolska jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów Polski dla inicjatyw z sektora technologii kosmicznych. Utworzenie inkubatora Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Centrum Technologii Kosmicznych przy Akademii Górniczo-Hutniczej świadczą zarówno o zainteresowaniu podmiotów z Małopolski technologiami kosmicznymi jak i o rozwoju know-how oraz niezbędnego środowiska biznesowego. Jaka jest przyszłość przemysłu i technologii kosmicznych w dawnej stolicy Polski? Jakie szanse stoją przed Małopolską?

 

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA | 3 września, 12.45-13.45 | NOWY DOM ZDROJOWY

Przedstawienie efektów poszczególnych pakietów, z omówieniem przykładowych praktycznych elementów realizacji. Przedstawienie podstawowych elementów Pakietu Edukacyjnego MTA, począwszy od doposażenia szkół w podstawowy sprzęt komputerowy, po podjęcie wyzwania zmiany modelu nauczania i utworzenia Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej, wypracowanie i upowszechnienie nowych metod, narzędzi, przygotowanie kadry pedagogicznej. Wyzwania cyfrowe w przypadku masowych, w założeniu szybkich mechanizmów wsparcia.

 

Więcej informacji nt. poszczególnych paneli znajdziecie tutaj: AGENDA.

Do zobaczenia już 1-3 września w sercu Małopolski!

Komentarze są wyłączone.