Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

NCBC to jednostka ekspercka MON, która zapewnia bezpieczeństwo teleinformatyczne całego resortu. Centrum odpowiada za kluczowe obszary związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów IT.
NCBC pełni także funkcję CISIRT MON (Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego) monitorując sieci RON 24/7. Centrum jest też odpowiedzialne za utworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które pełną zdolność operacyjną mają osiągnąć do końca 2024 roku.
Do zadań Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni należy m.in:
  • prowadzenie badań, projektowanie, budowa, wdrażanie, użytkowanie oraz ochrona narodowych technologii kryptologicznych;
  • wytwarzanie nowych produktów dla państwa przez zespolenie potencjału naukowego i przemysłowego w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych i kryptograficznych;
  • realizacja zadań w zakresie kryptologii zleconych, za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, przez inne organy państwa lub administracji publicznej.
Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni prowadzi też działalność naukowo-edukacyjną, wdrożeniową, badawczo-rozwojową i opiniodawczą. Eksperci NCBC opracowują nowoczesne metody wykrywania incydentów w cyberprzestrzeni, projektują rozwiązania do ochrony i zabezpieczenia informacji, rozwijają też własne metody i urządzenia kryptograficzne.