PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce, dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 mln klientów oraz liderem zmian w polskiej energetyce. W nowej strategii, Grupa PGE przedstawiła plan transformacji i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje m.in. budowę największych w kraju elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Do 2030 roku powstaną dwie morskie farmy PGE o łącznej mocy 2,5 GW oraz co najmniej 1 GW po 2030 roku. Do 2030 roku Grupa PGE wybuduje także 3 GW nowych mocy w fotowoltaice oraz rozbuduje portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Tym działaniom będzie towarzyszyć budowa elastycznych mocy gazowych oraz komplementarny do OZE program magazynów energii. Do 2030 roku Grupa PGE wybuduje co najmniej 800 MW magazynów energii, zwiększając możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii i poprawiając niezawodność zasilania.