Polskie Towarzystwo Informatyczne

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to najstarsza polska organizacja informatyczna, która zrzesza ponad 1.000 profesjonalistów z branży informatycznej.
PTI jest stowarzyszeniem grupującym zarówno osoby legitymujące się wysokimi kompetencjami w zakresie informatyki, jak również studentów ostatnich lat kierunków informatycznych oraz specjalistów innych dziedzin intensywnie wykorzystujących technologie informatyczne. PTI prowadzi swoją działalność poprzez sieć 13 oddziałów regionalnych, które angażują się w realizację szeregu projektów o wymiarze lokalnym jak i ogólnopolskim. Wśród wielu aktywności są również te z obszaru cyberbezpieczeństwa, skierowane bezpośrednio do pracodawców oraz sektora edukacji. Wśród nich można wymienić zarówno prowadzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo jak również uruchomienie procesu włączenia i certyfikacji trzech kwalifikacji rynkowych Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z obszaru cyberbezpieczeństwa tj. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista; Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – menedżer; Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – ekspert.
PTI należy do Europejskiej Rady Stowarzyszeń Informatycznych CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies – CEPIS).