Województwo Małopolskie

Małopolska – innowacja w sercu Europy.

Małopolska to region, w którym przecinają się najważniejsze gospodarcze i technologiczne szlaki. Dysponujemy nieprzebranym twórczym potencjałem ciekawości i pasji naukowców oraz studentów czołowych uniwersytetów, szkół i uczelni.

Województwo małopolskie zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem, zarówno zgłoszonych wynalazków, jak i udzielonych patentów, ale już drugie, jeśli chodzi o udzielone patenty na mln mieszkańców (2017 r.). W regionie działa kilkaset jednostek badawczo-rozwojowych. Ponadto funkcjonuje ok 20 inicjatyw klastrowych, w tym Klaster LifeScience i Klaster Zrównoważona Infrastruktura, mające status Krajowych Klastrów Kluczowych.

Małopolska jest położona na Wyżynie Małopolskiej i częściowo w Karpatach Zachodnich, na terenach pięknie ukształtowanych i urozmaiconych, posiada bogate tradycje i zwyczaje, obfitujące w unikatowe zabytki i liczne osobliwości przyrody. W Polsce do dziedzictwa UNESCO zaliczono 28 dóbr. Połowa z nich znajduje się na terenie województwa małopolskiego m. in. Kopalnia soli w Wieliczce, Stare Miasto, Wawel czy Kazimierz w Krakowie.

 Wszystkie drogi prowadzą do Małopolski.

#Malopolska #BusinessInMałopolska #InnowacyjnaMałopolska #MadeInMałopolska