O konferencji

Cyberbezpieczeństwo i odporność cyfrowa Europy zależy od zaangażowania jej regionów i miast, a także od realnego partnerstwa publiczno-prywatnego. To właśnie tak należy rozpocząć transformację cyfrową opartą na bezpieczeństwie i wartościach. Dlatego powstał CYBERSEC CEE Regions&Cities, a więc Krynica goes digital

Jako jedna z najbardziej wpływowych konferencji w Europie, jej misją jest wzmocnienie i podkreślenie potencjału współpracy międzyregionalnej oraz możliwości regionalnych Europy Środkowo-Wschodniej. Osiągamy to poprzez zapewnienie wiodącego forum,

na którym można kształtować, omawiać i ustanawiać zarządzanie nowymi technologiami, partnerstwa i polityki bezpieczeństwa cybernetycznego. Poprzednie edycje CYBERSEC w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Brukseli, Waszyngtonie oraz online zgromadziły czołowych europejskich decydentów, przedstawicieli struktur transatlantyckich, specjalistów ds. bezpieczeństwa i ekspertów ds. technologii.

CYBERSEC Regions&Cities 2021 będzie podążać za motywem przewodnim: Towards Values-Based Digital World, w ramach którego chcemy zrealizować nasze zobowiązanie do wspierania odpowiedzialnego i skoncentrowanego na człowieku ekosystemu cyfrowego.

CEE

Współpraca regionalna i międzyregionalna jest niezbędna do zapewnienia miastom, regionom oraz państwom większej konkurencyjności w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz rozwoju nowoczesnych technologii, aby móc w pełni zrealizować ich potencjał. W ostatniej dekadzie partnerstwa, takie jak Inicjatywa Trójmorza i Grupa Wyszehradzka zaczęły koncentrować się na regionalnej odporności cyfrowej i budowaniu zdolności. Przestrzenie geograficzne i cyfrowe wzajemnie się nakładają, tworząc ekosystem, w którym nowe technologie stają się integralną częścią funkcjonowania regionów i budowania ich przyszłości – zarówno z całą paletą możliwości, jak i zagrożeń. Jedynym sposobem aby stawić im czoła jest budowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w makro i mikroskali – całego obszaru Europy środkowo-wschodniej, jej
regionów i miast oraz współpraca międzynarodowa.

Regions

Europejska Organizacja ds. Cyberbezpieczeństwa (ESCO) wskazuje na istotną rolę regionów, ich samorządów i władz lokalnych, w procesie budowania cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz w europejskim ekosystemie cyfrowym. Regiony wyposażone są w najbardziej strategiczne narzędzia i systemy. W ich dyspozycji spoczywają między innymi: kluczowy sektor produktów i usług, lokalne MŚP, najnowocześniejsze laboratoria oraz ośrodki szkoleniowe. ESCO wskazuje na ponad 30 regionów, które są w procesie przygotowywania, bądź już utworzyły Huby Innowacji Cyfrowych specjalizujących się w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wśród nich jest także EDIH CYBERSECHUB z siedzibą w stolicy Małopolski, Krakowie. Dlatego perspektywa regionalna jest jednym z wiodących obszarów zainteresowania Forum.

Cities

Miasta stanowią front cyfrowej rewolucji. Smart cities połączone miliardami urządzeń, stały się prekursorem ery „Internetu Wszechrzeczy”, która nadeszła wraz z bezprecedensowym ryzykiem wynikającym z działań wrogich aktorów w cyberprzestrzeni. Na całym świecie miasta każdej wielkości i na różnych etapach cyfryzacji są obecnie celem cyberataków, które ograniczają ich działalność i dostarczanie podstawowych usług publicznych, oraz stanowią egzystencjalne zagrożenie dla obywateli. W tym roku CYBERSEC tworzy platformę dla europejskiej debaty poświęconej największym cyfrowym wyzwaniom oraz możliwościom, jakie stoją przed miastami i regionami – od europejskich przestrzeni cyfrowych po działalność Inicjatywy Trójmorza.

Agenda

Wśród tematów konferencji znajdują się m.in.:

  • Projekty inteligentnej łączności w ramach Inicjatywy Trójmorza
  • Budowanie zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa
  • Rozwój inteligentnych miast
  • Tworzenie europejskich przestrzeni danych
  • Zmiany w krajobrazie zagrożeń cyberbezpieczeństwa takie jak rozprzestrzenianie złośliwego oprogramowania
  • Bezpieczny rozwój 5G i wiele więcej

CYBERSEC CEE Regions & Cities 2021 w skrócie

Rada Programowa’21-22

CYBERSEC Conferences are prepared in close cooperation with the Programme Committee, which this year consists of 28 of the greatest cybersecurity experts from around the globe.

Ścieżki tematyczne

Cyfrowa przestrzeń

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest obecnie wspieranie konkurencyjności gospodarek regionalnych i potencjału smart cities. Kluczowym projektem w tym zakresie jest sieć Cyfrowych Centrów Innowacji, której celem jest zapewnienie europejskim firmom korzyści z transformacji, poprzez podnoszenie ich konkurencyjności, umożliwienie swobodnego przepływu danych pomiędzy sektorami oraz ułatwianie transformacji cyfrowej.

Cyfrowe Trójmorze

Region Trójmorza ma ogromne szanse na rozwój społeczno-ekonomiczny poprzez rozwinięcie swoich jeszcze nieodkrytych cyfrowych możliwości. Prezydencja Bułgarii w Inicjatywie Trójmorza stawia sobie za cel dalszą konsolidację regionu w duchu współpracy, spójności i konwergencji z UE, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji w społeczności transatlantyckiej, co ma skutkować ustanowieniem Europy Środkowo-Wschodniej na pozycji cyfrowego lidera i inicjatora zmian w rejonie nowych technologii.

Cyberbezpieczeństwo samorządów administracyjnych

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) są coraz częściej narażone na cyberataki, które utrudniają, a czasem wręcz paraliżują ich działanie. Zapewnienie cyberodporności instytucji lokalnych jest warunkiem koniecznym bezpieczeństwa państwa, a zarazem ważnym zadaniem administracji lokalnej. Poszerzanie świadomości i rozpowszechnianie dobrych praktyk są jednym z kluczy do poprawy cyberbezpieczeństwa JST.

KRYNICA GOES DIGITAL

Ścieżka prowadzona całkowicie w języku polskim.

Wyzwania cyfrowe dotyczą każdego aspektu funkcjonowania państwa i społeczeństwa, dlatego tak ważne jest ich zidentyfikowanie i odpowiednie przygotowanie się na nie. W energetyce trwa obecnie rewolucja, która ma na celu zbudowanie gospodarki zeroemisyjne. Niebagatelną rolę odegrają w niej nowoczesne technologie. Zamierzamy przyjrzeć się jak je wykorzystać w najbardziej efektywny i skuteczny sposób oraz jak zagwarantować ich bezpieczeństwo. Kosmos staję się nową arena rywalizacji mocarstw, a jego znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa rośnie. W Polsce wciąż brakuje dyskusji na najwyższym szczeblu na temat tej problematyki.

Główny partner instytucjonalny
Partner lokalny
Miasto partnerskie
Partnerzy strategiczni
Partnerzy główni
Partnerzy
Patroni honorowi
Patroni
Partnerzy instytucjonalni
Patroni medialni