Jacek Łęgiewicz (onsite)

Jacek Łęgiewicz – Dyrektor ds Publicznych w Samsung Electronics, odpowiada za relacje ze środowiskiem regulacyjnym oraz koordynuje komunikację i programy CSR. Jest Członkiem Zarządu Związku Cyfrowa Polska oraz Członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki I Telekomunikacji. Absolwent Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz m.in. studiów z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie na MIT. Odznaczony Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za działania na rzecz rozwoju innowacyjności gospodarki narodowej.