Konrad Banecki (onsite)

Absolwent Wydziału Technologii Żywności na SGGW, a także studiów MBA w Pierwszej Wyższej Prywatnej Szkole Businessu i Zarządzania prof. Kuźluka w Warszawie. Studiował także na Wydziale Filozofii Akademii Teologii Katolickiej.

W latach 1980-1991 pracował w różnych laboratoriach. Równolegle prowadził też swoją pierwszą prywatną firmę przetwórstwa spożywczego.

W 1991 roku został prezesem nowo powstałej firmy typu joint venture Chaber Sp. z o.o.. W 1994 roku firma Chaber znalazła się w gronie najbardziej dynamicznych przedsięwzięć Financial Times typu joint venture w Europie Wschodniej.

W latach 2006-2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej Chaber S.A. Od 2017 roku Prezes Zarządu.

Od 2016 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMOR Development S.A.

Od 2020 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Mars Finance 1.