Anna Moskwa (online)

Wiceprezes Zarządu Polskiego Klastra Budowlanego Krajowego Klastra Kluczowego, Wiceprezes Zarządu Związku Klastry Polskie – Koordynator grupy ds. edukacji i kompetencji w ZKP. Członek sektorowej rady ds. kompetencji w budownictwie. Członek Prezydium Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Koordynator Projektu „Cyfryzacja produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” . Dyplomowany Coach, trener rozwoju osobistego. Autorka i Koordynatorka kilkudziesięciu projektów współfinansowanych ze środków UE w szczególności w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i rynku pracy.