Barbara Wilamowska (onsite)

Prawnik i socjolog.
Kierownik Centrali Monitorowania Systemu Dozoru Elektronicznego – w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej
Stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury