dr Michał Mółka (onsite)

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe MBA w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Od kilku lat pełni funkcję Dyrektora i Prokurenta w spółkach samorządowych. Członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Społecznik i aktywny działacz organizacji pozarządowych.