Ireneusz Jabłoński (onsite)

Urodzony w 1961 roku; specjalista w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego, budowania, restrukturyzacji i kierowania dużymi organizacjami gospodarczymi oraz podmiotami publicznymi.

Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Podyplomowych Studiów Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; studium z zakresu strategicznego zarządzania bankiem w INSEAD Fontainebleau (Francja) oraz zarządzania projektami strategicznymi na University of Pennsylvania – Wharton (USA). Stypendysta University of Wisconsin Milwaukee (USA).

Przez kilkanaście lat związany z sektorem finansowym, gdzie zajmował m.in. stanowisko prezesa zarządu w towarzystwach leasingowych należących do czołowych banków w kraju. Był również wiceprezesem Banku Pocztowego S.A. i dyrektorem banku w BRE Bank SA odpowiedzialnym za nadzór właścicielski i strategię grupy banku. W randze Menadżera projektu kierował programem utworzenia mBanku – pierwszego, internetowego banku w Europie kontynentalnej.

Były burmistrz Łowicza – otrzymał wyróżnienia za najlepiej zarządzane miasto i tytułu Euromiasto 1997 w kategorii miast od 30 do 50 tys. mieszkańców (na postawie Europejskiej Karty Miast) oraz były Wiceprezydent Łodzi – jako reprezentant miasta pełnił m.in. funkcję wiceprezydenta organizacji European Textile Collectivities Association (ACTE).

Od blisko dwudziestu lat wykładowca akademicki – występuje w roli profesora gościa – prowadząc wykłady i seminaria z zakresu makro i mikroekonomii oraz planowania i zarządzania strategicznego.

Od 2003 roku związany z Centrum im. Adam Smitha, gdzie m.in. pełnił funkcję członka zarządu, a obecnie ekspert i lider zespołu doradztwa strategicznego.

Autor wielu publikacji i opracowań z zakresu gospodarki, zarządzania państwem i jednostkami samorządu terytorialnego.

Interesuje się historią polityczną i gospodarczą świata. Uprawia sport, były wieloletni zawodnik AZS (piłka ręczna).