Jarema Piekutowski (onsite)

Jarema Piekutowski – główny ekspert do spraw społecznych Nowej Konfederacji, socjolog, publicysta (m.in. “Więź”, “Rzeczpospolita”), współwłaściciel Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, współpracownik Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji Pole Dialogu i Ośrodka Ewaluacji. Główne obszary jego zainteresowań to rozwój lokalny i regionalny, kultura, społeczeństwo obywatelskie i rynek pracy. Autor m. in. zbioru esejów “Od foliowych czapeczek do seksualnej recesji” (Nowa Konfederacja 2020).