Joanna Taczkowska-Olszewska (online)

Joanna Taczkowska Olszewska – adwokat, dr hab. prof. nadzw., Prorektor KPSW ds. Nauki;   

Nauczyciel akademicki i wykładowca, związana z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce w tym w szczególności UAM w Poznaniu, UKW w Bydgoszczy, WSKSiM w Toruniu, UW oraz AszWoj w Warszawie. Autorka komentarzy, podręczników oraz monografii naukowych i artykułów z zakresu prawa bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwo, ochrony danych osobowych, własności przemysłowej, prawa mediów, ochrony informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej. Członek organów konsultacyjnych stowarzyszeń zawodowych dziennikarzy oraz ekspert w dziedzinie prawa prasowego a także w zakresie mediów elektronicznych i usług audiowizualnych oraz świadczenia usług droga elektroniczną, w tym w zakresie odpowiedzialności dostawców usług internetowych (usługi hostingu, catching, mere conduit).