Kamil Giereś (onsite)

Kamil Giereś jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, autorem publikacji z dziedziny prawa konkurencji, prawa gospodarczego i ochrony danych osobowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Cambridge.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, prawie konkurencji, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, produktach kredytowych oraz instrumentach finansowych. Ma doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przed sądami i organami arbitrażowymi. Na jego 15-letnie doświadczenie zawodowe składa się m.in. praca w wiodących polskich kancelariach prawniczych. W latach 2017-2019 kierował zespołem prawnym w spółce FinAi S.A., która na polskim rynku była pierwszym niezależnym pośrednikiem kredytowym banków w sprzedaży kredytów konsumenckich i która zbudowała platformę umożliwiającą klientom przejście w pełni procesu kredytowego w internecie.

Od ponad 1,5 roku jako Head of Legal kieruje pracami zespołu prawnego spółki Allegro Pay, która buduje i wdraża innowacyjne produkty fintechowe dla platformy e-commerce Allegro.pl. Zawiaduje prawnymi aspektami wdrażania nowych technologii umożliwiających klientom Allegro jeszcze prostsze zakupy i dogodne sposoby ich finansowania.