Krzysztof Gołębiewski (onsite)

Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w GIOŚ, radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska oraz prawnokarnych aspektach ochrony środowiska. Autor komentarzy i publikacji z zakresu ochrony środowiska. Od początku kariery zawodowej związany z administracją publiczną. Obecnie odpowiedzialny za realizację zadań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.