Marcin Wielec (onsite)

dr hab. Marcin Wielec –  Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Postępowania Karnego na tym Wydziale. Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Autor i współautor kilku pozycji książkowych, szeregu artykułów naukowych, a także ekspertyz i opinii prawnych dla organów publicznych w Polsce. Absolwent Top Public Executive w IESE Business School University of Navarra w Barcelonie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Członek Rady Programowo – Naukowej kwartalnika „Probacja“. Członek Rady Programowej pisma naukowego “Central European Journal of Comparative Law”, wydawanego przez Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie, adwokat. Ogólne obszary zainteresowań badawczych to prawo i postępowanie karne, prawo i postępowanie dyscyplinarne, prawo karne wykonawcze, a w nich w szczególności obszary korelacji postępowania karnego z innymi obszarami prawa jak między innymi z prawem kanonicznym, prawem administracyjnym, prawem dyscyplinarnym, czy zagadnienia związane z aksjologią postępowania karnego.