Michał Wójcik (onsite)

Minister – Członek Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł na Sejm RP, oraz wiceprezes Solidarnej Polski. Wiceminister sprawiedliwości w latach 2016-2020. Pełnił funkcję dyrektora naczelnego Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. W 2018 roku obronił doktorat na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych między innymi z polityką rynku pracy, oraz samorządu gospodarczego.