Michał Woś (online)

Michał Woś urodził się 8 lutego 1991 r. w Raciborzu. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Poseł na Sejm IX kadencji.
Od listopada 2015 r. był doradcą Ministra Sprawiedliwości, który w 2016 r. powierzył mu stanowisko szefa gabinetu politycznego. 5 czerwca 2017 r. został powołany na urząd Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Objął nadzór nad sprawami rodzinnymi i nieletnich, zakładami poprawczymi oraz informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. Został także Koordynatorem Krajowym ds. wdrożeń systemów informatycznych. Odpowiadał za uruchomienie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz Systemu Losowego Przydziału Spraw.
Od 2018 r. był członkiem zarządu województwa śląskiego. 4 czerwca 2019 r. został ministrem opowiedzianym za sprawy związane z pomocą humanitarną. 15 listopada 2019 r. Prezydent RP powołał go ponownie w skład rządu, a 5 marca 2020 r. – na urząd Ministra Środowiska. Od października 2020 r. jest Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości