Mirosław Broiło (online)

Mirosław J. Broiło, radca-minister, jest pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych od 1996 roku. Pracę w resorcie rozpoczął w ówczesnym Departamencie Ameryk, jako absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W trakcie dyplomatycznej kariery zawodowej pracował w kilku jednostkach organizacyjnych Centrali MSZ m.in. w Departamencie Polityki Europejskiej, Departamencie Współpracy Rozwojowej (jako naczelnik wydziału) i w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu (jako zastępca dyrektora). Pracował na placówkach dyplomatycznych w Ambasadzie RP w Waszyngtonie (jako I sekretarz ds. politycznych i protokolarnych), w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli (jako radca i koordynator Wydziału ds. instytucjonalnych i parlamentarnych) oraz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie (jako zastępca kierownika placówki ds. rozbrojenia, kontroli zbrojeń i nieproliferacji). Obecnie pracuje w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa MSZ gdzie prowadzi sprawy z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego i technologicznego.