Paweł Wróbel (online)

Specjalizuje się w unijnej polityce energetycznej, klimatycznej, środowiskowej oraz budżetowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy w Brukseli – od 2019 kieruje firmą konsultingową „Gate Brussels”, w latach 2015-2018 reprezentował w Brukseli polski sektor elektroenergetyczny jako dyrektor PKEE, wcześniej w latach 2010-2015 pracował w gabinetach Komisarzy ds. budżetu UE, a także w Dyrektoriacie Komisji Europejskiej ds. budżetu. Uczestniczył w pracach i negocjacjach wielu unijnych regulacji tworzących ramy prawne dla transformacji energetycznej. Autor szeregu raportów i analiz z zakresu unijnych polityk publikowanych przez think-tanki, media ogólnokrajowe i specjalistyczne