Robert Kośla (onsite)

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Absolwent Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od 1994 w Biurze Szyfrów Urzędu Ochrony Państwa. 1998-2006 zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 2006-2008 oddelegowany do MSWiA do kierowania budową Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej. 2008-2018 dyrektor Sektora bezpieczeństwa narodowego i obrony w Microsoft CEE HQ. 2018-2020 dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji.
Obowiązki Departamentu Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
• rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa
• realizacja Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024
• opracowanie Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa
• nadzór nad kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania – eIDAS
• budowa i koordynacja Narodowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa;