Robert Szczepanek (onsite)

Radca prawny, prezes zarządu Causa Finita S.A., pomysłodawca i współzałożyciel “Ultima Ratio” Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.