Waldemar Buda (online)

Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w byłym Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, poseł VIII kadencji.
Ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Pracował w administracji rządowej i samorządowej. Działał w biurze pomocy prawnej kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy.