Wiesław Paluszyński (onsite)

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Obrony Narodowej.
Zawodowo od wielu lat zajmuje się problematyka bezpieczeństwa teleinformatycznego, a obecnie cyberbezpieczeństwa. Pracował na odpowiedzialnych stanowiskach w administracji Państwowej, był między innymi zastępcą Głównego Inspektora Ochrony środowiska i Dyrektorem Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, wiceprezesem ARiMR, a obecnie od 2003 roku prowadzi własną firmę konsultingową Trusted Information Consulting sp. z o.o.
Był członkiem władz kilku kadencji w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji obecnie jest wiceprezesem PIIT.
Jest Przewodniczącym Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.
Członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Wdrażał największe projekty informatyczne między innymi dla Ochrony Środowiska oraz System dopłat bezpośrednich dla Rolnictwa IACS.
Był członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, oraz członkiem Rady Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji.
Ekspert w zakresie audytów i wdrażania norm z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Współautor publikacji z zakresu kryptografii, uczestnik projektów naukowych związanych z rozwiązaniami podpisu elektronicznego i infrastruktury PKI.
Członek honorowy PTI, laureat medalu 70 Lecia Polskiej Informatyki oraz Nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.