Witold Kozłowski (onsite)

Witold Kozłowski – polski polityk, samorządowiec. W latach 2005–2006 Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. W latach 1998-2018 Sekretarz w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. W 2018 Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Obecnie Marszałek Województwa Małopolskiego, a także członek Europejskiego Komitetu Regionów UE, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich 2023 oraz członek powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rady do spraw Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju.