Witold Wiliński (online)

Witold Wiliński, od 2019 r. Prezes Zarządu GPW Tech S.A. spółki odpowiedzialnej w ramach Grupy GPW S.A. za rozwój i komercjalizację produktów softwarowych i usług technologicznych dla sektora finansowego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami sektora IT.
Był wiceprezesem Zarządu m.in. w Asseco Systems S.A i Softbank Serwis S.A., a także członkiem Rady Nadzorczej: KDPW S.A. i Koma S.A.
Profesor w Instytucie Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH.