Zbigniew Wiśniewski (onsite)

Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Wieloletni pracownik administracji państwowej z bogatym doświadczeniem w realizacji interdyscyplinarnych projektów z zatosowniem rozwiązań teleinformatycznych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Warszawskie