Janusz Wojciechowski (onsite)

Janusz Wojciechowski (onsite)

Komisarz UE ds. rolnictwa

Janusz Wojciechowski (ur.1954 w Rawie Mazowieckiej) – polski prawnik i polityk, były sędzia.

Poseł na Sejm RP II i IV kadencji (1994–1995, 2001–2004) Wicemarszałek IV kadencji, Poseł do Parlamentu Europejskiego V, VI, VII i VIII kadencji (2004–2016). Prezes Najwyższej Izby Kontroli (1995–2001), Członek ETO (2016-2019), Komisarz UE ds. rolnictwa (od 2019).

 Janusz Wojciechowski (born 1954 in Rawa Mazowiecka) – Polish lawyer and politician, judge.

Member of the Polish Parliament for II and IV term (1994-1995, 2001-2004) Vice-Marshal of the IV parliamentary term, Member of the European Parliament V, VI, VII and VIII term  (2004-2016). President of the Supreme Audit Office (1995-2001), Member of the ECA (2016-2019), EU Commissioner for Agriculture (since 2019).